Ще се удивите щом разберете за какво служи този капак на пералнята ви!

Чудели ли сте се за какво служи капака на дъното на пералнята? Когато разберете ще се удивите.

В тази вратичка, където се намира най-ниското местоположение на тръбите за отвеждане на мръсната вода, се намират всички дреболии, които сте загубили по време на прането-копчета, монети и други подобни неща.

Ако забелязвате, че ви липсва копче, или всякакъв дребен предмет, свободно отворете капака и там ще ге намерите. Разбира се, преди да направите това прочетете ръководството, защото всяка пералня е различна, но при повечето е достатъчно само малко по-силно да завъртите.

Преди това, задължително поставете легенче или кърпа под капака, ако от него излезе количество вода.