Уникално! Сепарираща инсталация превръща отпадъците в полезен продукт в Созопол (снимки)

В Созопол се строи първия по рода си  “Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и за сепариране на твърди битови отпадъци“.

Сепариращата инсталация,която започва работа до няколко дни е първият етап от цялостното изграждане на завода за производство на електрическа енергия от възобновяеми изтачници и сепариране на твърди битови отпадъци.

Мащабният екологичен проект  е на обща стойност 20 млн. евро и се реализира на четири етапа:

* Iетап: Сепарационна инсталация- 1 млн. евро;

*IIетап: Газификационна инсталация с генератори за производство на електроенергия- 17 млн. евро;

*IIIетап: Производствена линия за преработка и рециклиране на пластмаси- 1 млн. евро;

*IVетап: Производствена линия за преработка и рециклиране на хартия и картон- 1 млн. евро;

Към настоящия момент  е изграден и предстои да стартира дейност първият  етап  от проекта, а именно сепарационна инсталация за твърди битови отпадъци.

При Първи етап – „Сепарация“ е необходимо за обезпечаване на работния процес 28 оператора с работна смяна от 8 часа. Очаква се и стартиране на друга работна смяна и достигане на работната ръка до 56 оператора. Те ще сортират отпадъка в специално пригодени сепарационни кабини с високи санитарно-хигиенни условия.При реализиране Втори Етап – „Газификационна инсталация“ работните места ще  се увеличат до 72 оператора.

Сепариращата инсталция е с производителност 15-20 тона/ h. При работа на три работни смени в рамките на 20h количеството сепариран отпадък възлизана 360 тона на ден.

Инсталацията е високо технологична с добра производителност, състояща се от специална приемна площадка, транспортиращи конвейери, вибрационен и магнитен сепаратор. Състои се от специални панелни кабини с много добри условия за работа , в които ще се сортира постъпилия отпадък.

I.Първи етап – СЕПАРАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ

Сепарирането е дейност, която има за цел да отдели от общия поток постъпващи на депото отпадъци, които могат повторно да бъдат оползотворени. Основни такива компоненти се явяват: метали /черни и цветни/, стъкло, пластмаса, хартия и инертни материали. Крайният ефект на сепариращата инсталация е намаляване на количествата на депонираните на сметището отпадъци. Годишният капацитет на инсталацията е около 30 000 т. отпадъци /годишно.

Постъпилите твърди битови отпадъци в обекта за сепариране, временно се съхраняват на специално изградена приемна площадка .

Доставените отпадъци  в приемната площадка се подлагат на първична сепарация, преди да се подадат към сепариращата инсталация, като предварително се отстраняват едрогабаритни отпадъци: хладилници, телевизори, перални и др. които се отделят на специално определено място за тях. Останалият отпадък, посредством челен товарач, се поставя във входна стоманобетонова камера. От приемната камера, чрез събирателен лентов транспортьор отпадъците се придвижват за последваща сепарация.

Първоначално транспортната лента достига до платформа .Този работен участък е с  капацитет от 6 работни места и сепарацията се извършва ръчно.За да се гарантират комфортни условия на труд, платформата е изолирана с кабина тип сандвич-панели с дължина 5,03 м, широчина от 4,2 м и височина 3 м.

Сепарацията се осъщестява по следната схема: в първото работно звено се осъществява разкъсване на пакети, торбички, отстраняват се едри каменни късове, за да се предотвратят проблеми, които биха затруднили следващите сепарационни етапи, а следващите две са предназначени за  сепарация на картон, стреч-фолио, стъкло, и цветни метали.

Останалият отпадък се транспортира от конвейрната лента до вход вибрационен сепаратор.В този сепаратор отпадъкът се разделя по зърнометрия. По-ситните фракции биват пресяти и отделени от по-едрогабаритния състав. Те се подават на последваща транспортна лента, която ги отвежда до контейнер за съхранение и последваща употреба в строителството,

Следва линия за сортиране на отпадъчни фракции: смесена хартия, PET - опаковки, РЕТ - бутилки, LDPE, HDPE , черни метали. Зоната е с капацитет от 10 работни места- по 5 оператора от двете страни на линията за сортиране в отделни кабини- общо 5 на брой. Сепарацията на черни метали се осъществява чрез монтиран магнит над транспортната лента. Минавайки през него, черните метали се отделят от общия поток маса, придържайки се към магнитна лента. Лентата магнит  отвежда налепените по нея фракции в контейнери за събиране на черни метали и самостоятелно се почиства.

Отделените по вид отпадъциминаватпо линията и през люкове в пода на платформата, се складират в специални камери, където се натрупват.След натрупване на някое от отделенията за складиране на хартия и различни по вид пластмаси, с мотокар посредством прибутване, отпадъците се  преместват до конвейерна лента на машина за балиране (балопреса) на отпадъци. Готовите бали се складират в специално пригодени зони по вид на пресования отпадък - хартия или пластмаса.

Реализирането на четирите етапа на проекта гарантира както икономически ползи, така и дългосрочен екологичен ефект. Пристигащите отпадъци в Регионално депо за неопасни битови отпадъци в Созопол, което обслужва и общините Царево и Приморско, ще бъдат преработвани в сепариращия завод, което драстично ще намали количествата, които се депонират в депото.Това ще доведе до удължаване на живота на депото, което на практика го прави вечно.

Подобен проект се реализира за първи път по Българското Черноморие. Инвеститор на мащабния екологичен проект е “ПРО ВАСТЕ ПЛЮС“ЕАД, които трябва в рамките на четири години да изградят четирите етапа  на “Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и за сепариране на твърди битови отпадъци“.

Източник: Община Созопол

Коментари

15 Коментари

 1. Avatar
  DavBybeavy 2017-07-21 06:46:39

  Buy Viagra Canadian No Prescription cialis online Kamagra Cream

 2. Avatar
  DavBybeavy 2017-07-20 07:28:41

  Bentyl Otc viagra Buy Xenical Weight Loss Pills

 3. Avatar
  DavBybeavy 2017-07-17 23:17:05

  Google. Viagra India cheap cialis Amoxil Package Insert

 4. Avatar
  DavBybeavy 2017-07-17 00:47:16

  Order Propecia Online From Canada cialis buy online Where To Purchase Generic Amoxicilina Quick Shipping

 5. Avatar
  DavBybeavy 2017-07-15 06:59:15

  Where To Order Doryx Jersey Citybuy Vigora 100 generic cialis Antibiotics Secure Online Shopping

 6. Avatar
  DavBybeavy 2017-07-12 13:58:58

  Levitra Prix Orodispersible online pharmacy Order Accutane From Canada

 7. Avatar
  DavBybeavy 2017-07-09 20:43:40

  Buy Sleeping Pills Online cialis Cialis For Sale In Canada

 8. Avatar
  Chasnine 2017-06-16 19:45:08

  Quel Est Le Prix Du Cialis Cheap Cialis Commander Cialis Tadalafil Buying Viagra Online Forum China Viagra Online 50 Gel Oral Kamagra Paypal Lasix Overnight Shipping viagra online Venta Cialis En Andorra Viagra India Pharmacy Buy Viagra Online Usa Best Place To Buy Propecia Viraga 25mg buy viagra online Where To Purchase Macrobid Online C.O.D. Viagra Avant Apres Buying Viagra Online Generic Amoxicilina Best Website Pharmacy Can I Purchase Discount Bentyl In Internet Tab Best Generic Viagra On Line Macrobid Delivered On Saturday Medicine Ebay Levitra 10 Mg Buy Cheap Viagra 200mg Amoxicillin And Birth Control Pills To sign up for updates please enter your contact information below. personal loan rates Langues Les chambres LHtel Photothque Espaol Menu Chambre Familiale Avis clients Elystel Nos htels Chambre Classique Floride Etoile Bestwestern.Mark Murphy Partner at Sand and Materials Supply Company More Testimonials Features Overview Very helpful Tuesday February Unsecured loans sound risky but they can provide protection for your businesss assets.Acheter Cialis Uk Levitra Cost Canadian Chemist Online Cialis En Venta Comprar Levitra Viagra Sur Le Net Acheter Pharmacie Cialis Sans Ordonnance Buy Priligy Dapoxetine Online Amoxicillin Dosage For Child Soft Viagra viagra Keflex Naprosin Damaged Platelets Buy Viagra Online Legitiment Cialis 20mg Price Online Bentyl Legally Internet Discount Fedex Shipping Macrobid Furadantin Website Low Price levitra samples Cialis 20 Mg Preis Aciclovir 800 Mg No Script cheap levitra online Levaquin Versus Amoxicillin Cialis Vs Levitra brand levitra canada Amoxicillin And Clavulante Potassium Pharmacie En Ligne Kamagra Cialis Generic Fast Viagra Can Keflex Cause A Yeast Infection india 4 pharmacy levitra cheap Canadian Pharmacy 24h Basket Cialis 33 Anos Cialis Order Cialis Tenerife Opinion Cialis Generico Viagra Dosage Kamagra Pharmacie France Cytotec Online In Usa Mail Order Levitra Levitra Flushing Order Low Priced Chlamydia Antibiotics generic cialis Kamagra En Ligne Com Utilizzo Cialis 5 Mg levitra online buying europe Amoxil Clavula Side Effects

 9. Avatar
  Chasnine 2017-06-13 05:46:56

  Legally isotretinoin from canada cod accepted pharmacy Cheap Viagra Pills Generic Levitra Shipped From Usa On Sale Worldwide Amoxicilina Viagra Online Stores Propecia 10 Mg Vardenafil 20mg viagra Acheter Cialis A Lyon Viagra Comentarios Cheap Cialis Tablets Cheap Genuine Kamagra Tadalis Sx Pas Cher Buy Priligy 60mg Onlinee Pharmaciees Sildenafil Et De Dapoxetine En Inde Misoprostol Generic Acheter Cialis Pharmacie France Viagra Aus Der Turkei Cheap Levitra Order Legally Bentyl Medicine Us Amex Wirkung Cialis Vs Viagra Cialis 40mg Online Doctor Prescription Adderall Get Pyridium Cash Delivery levitra 40 mga for sale mexico beach Cialis 20mg 8 St Pastilla Cialis Con Alcohol How To Get Viagra Cialis Apotheken Umschau Online Pharmacies In Usa Cialis Cheap Healthy Male Viagra Scam Cialis Sevilla Purchase Cialis Machine A Baclofen Buy Propecia Online 5mg cialis online Acheter Cialis Pharmacie En Ligne Efectos Cialis Viagra Get Cheap Cialis Online Priligy Y Epilepsia Progesterone Amex With Free Shipping Levitra Generic Acheter Tadalis Sx 10 Mg Cialis Valladolid Buy Levitra Low Price What Does Amoxicillin Cure Amoxicillin Without Prescription Paypal Buy Cialis Buy Cheap Valtrex Online No Prescription Cialis Prices Canada cheap levitra online For Sale Clobetasol Free Shipping Price Shop Viagra Per Impotenza Psicogena cheap cialis Viagra With Ot Prisetion Generique Baclofen 25mg Priligy Usa Delivery Pilis Without Prescription From India Levitra 10 Maison De La Gendarmerie Cheap Cialis Mexico Online Pharmacy Stendra Purchasing Medication With Free Shipping Viagra Online Buy Cialis Online Cheap Moulineaux viagra online prescription Baclofene Generique Cephalexin Trigger Imha Cialis Online Capsulas Propecia Generico Amoxicillin 400 Buy Real Viagra Online Priligy Janssen Cilag Acheter Levitra En France Buy Cialis Buy Cheap Nexium Online Tamoxifene Effets Secondaires Propecia Cheap Price Amoxicillin And Cmf Viagra Combien Temps Avant Get Cheap Cialis Online Cialis Y Priligy Apotheke Viagra Rezeptfrei viagra Store Brand Propecia 3 Grams Of Amoxicillin generic cialis Venta Viagra Barata How To Buy Bentyl 20mg Buy Generic Levitra Priligy Como Se Toma Cialis Meglio 10 O 20 Mg Buy Priligy Dapoxetine Online Kamagra Vente Achat Viagra Pfizer Buy Tadalafil Awc Conadian Pharmacy Metamucil With Amoxicillin Low Price Viagra Sildenafil En Ligne 120 Mgachat De Kamagra p. payday advance S.Your second point makes no point whatsoever.Priligy Rischi brand cialis and levitra Over The Counter Amoxicillin Cialis Generico Siti Sicuri Where To Buy Cialis Gnc Substitute For Viagra How Much Does Cialis Cost Cvs Cheap Viagra Pills Viagra Or Cialis Cheap Classifica Propecia Buying Propecia Acquisto Viagra Online Sicuro

 10. Avatar
  Chasnine 2017-06-06 18:47:10

  Amoxicillin Trihydrate For Dogs cialis Cialis 20mg Levitra Comparaison Vigrra Chemist On Line viagra Info Cephalexin 250mg Precio Venta Priligy Generic Levitra Dosage Of Amoxicillin For Uti Order Generic Worldwide Isotretinoin 10mg Tablet Usa Accutane 10mg Priligy Wirkungszeit Pyridium In Internet Worldwide Low Price With Free Shipping Levitra Prices Confronto Levitra Cialis Viagra Cialis E Gastrite Pill price levitra Doxycycline Next Day Delivery Super P Force cialis online pharmacy Z Pak No Prescription Levitra Pour Femme Viagra 100mg Acheter Du Viagra En Andorre Purchase Female Viagra Online Priligy Usa Viagra Online Reputable Viagra Non Fa Male Online Levitra Buy Kamagra Gold Uk

 11. Avatar
  Chasnine 2017-06-02 05:47:36

  Is Keflex Like Penicellin Viagra Online Online Real Provera Free Shipping Amex Accepted. Where To Order Legally Provera In Internet San Jose Priligy Prix Uk Cheap Amoxil Secure isotretinoin best buy fedex Keflex E Coli Suseptability How To Buy Amoxil Cialis Fertilita Cialis Viagra Dosage Purchase Generic Prozac Cash On Delivery Bentyl Pills 3 Prescriptions Cialis Order Prevacid Discount Program Drugs Interacting With Cephalexin Buy Cheap Propecia Uk Acheter Tadalis Sx 40 Mg Comprar Cialis Em Farmacia Cheap Lasix 100mg Ridaq 25mg Online Buy Alli Online Uk In Stock why is levitra so expensive Pfizer Cytotec Usa Viagra Delivery Order Viagra Online Comprar Cialis Por Internet Venta De Cialis Online 10 Levitra 10mg Prix Dapoxitine Comprar Accutane In Usa Rumalaya Oil Buy Generic Vibramycin Buy Tadalista Effets Secondaires Cialis 20 Cheap Amoxil Mail Order Online Provera Clinofem Real Suhagra 100 Purchase Deltasone Lamictal Publicidad De Kamagra Buy Cheap Viagra 200mg Healthy Man Viagra Sales Viagra Pas Cher Payement Scuris Buy Cheap Cialis Pills Viagra Cane Hyzaar Buy Levitra Cialis En Ligne France Priligy Similares Buy Lasix Generic Zithromax Free At Publix Robaxin No Prescription Canada Buy Disulfiram Online Qu Est Ce Que Le Cialis Antabuse Buyantabuse Disulfiram Buy Clomid Online Where To Buy Cialis Online Safely No Rx Levitra Oder Cialis Buy Cytotec Generic Order Propecia Results Mail Order Viagra viagra Paypal Sildenafil Where To Buy Stendra Buy Cheap Viagra 200mg Trouver Cialis Pas Cher Paris Cialis 5 Mg Forum Sildenafil 20mg Can Amoxicillin Treat Chlamidia Amoxicillin And Diphenhydramine Hci Interactions Buy Nolvadex Piriton Mix Keflex Propecia Tasacion Buy Brand Levitra Buy Finasteride 5mg Online Viagra Moins Cher Best Cialis Online Side Effects For Cephalexin

 12. Avatar
  Chasnine 2017-05-26 01:49:38

  Doxycycline Next Day Delivery Discount Prozac Cost Propecia Finacapil Levitra Es Con Receta Atomoxetine Strattera Canada Pharmach Amoxicillian Sildenafil Soft Tablets Cheap Vibramycin Usa Pharamcy Canada Viagra Online Forum Zithromax On Line Prescription Drugs Amphetamine Original Viagra Kaufen Implicane Generic Effexor Xr Discount Card Site Confiance Achat Cialis Buy Cytotec Online Cheap Amoxicillin Mobile Al 36619 Need Prescription Que Es Propecia Lasix Pill 5mg Cialis Canada Last Long In Bed To Last Longer By Cheap Clomiphene Acheter Kamagra Ligne Buy Chlamydia Pills Online In Usa Zoloft Donde Comprar Cialis Seguro En Espana Discounted Viagra Inderal Online Buy Buy Zyban Online En Espagne Valuepharmaceuticals Buy Viagra Online Usa Cialis Professional Metformin Fast Delivery Doxycycline Price The Canadian Med Store Kamagra 100 Kaufen Price Of Accutane Dapoxetina Esperienze Domperidone Diflucan Where Can I Buy Priligy Amoxicillin Different Penecillin Buy Doxycycline Online Reviews Cheap Viagra Pill Is Cephalexin A Viral Infection Pharmacy Online Usa Buy Cheap Generic Cytotec Where To Buy Azithromycin In Canada Amoxicillin And Clavulanate Potasssium Drug Information Orlistat Buy Tinidazole Online Medrol 4 Kopen Order Cheap Kamagra Can I Buy Cialis Without Prescriptio Cialis 10 Vidal Viagra Cialis Cost Of Priligy Non Prescription Drugs From Mexico Buy Clomid Online Usa Macrobid Antibiotic Cod Accepted Visa Pharmacy Cialis E Pericoloso Canadian Cheap Cialis Ou Acheter Kamagra En France Gpc Health Canada Pharmacy Buy Cheap Alli Online Can I Take Amoxicillin With Citalopram Colcrys 0.6 Mg Tablet Buy Zithromax Us Acceptable Amoxicillin Dosage Ranges Reviews For Best Place To Buy Nolvadex Propecia Pharmacy Online Prescription Propecia Viagra 100 Roma Viagra Cheap Cheap Antabuse Zithromax Capsules Clomid Clomiphene Viagra Effetti Avversi Canada Pills Purchase Amoxil Online Keflex No Rx Needed Cialis Turkei Order Amoxil Buy Viagra Online In Malaysia Coumadin And Keflex Prednisone 20mg Kamagra Pas Cher 100 Mg Tadalis Sx Soft Buy Nolvadex Online No Prescription Viagra Buen Precio Cialis Generique Pas Cher Lasix Generic Cialis Achat Ligne Canada Viagra Cialis Acheter Buy Oratane Cialis One A Day Review Prix De Cialis En Pharmacie En France Inderal Online No Amoxicillin For Flu Buy Keyword Viagra Clomiphene On Line Buy Overnight Direct Zentel Tab Amex Fedex C.O.D. Potenzmittel Viagra Cialis Levitra Implicane Online Cialis Original Wirkung Online Apotheke Viagra 100mg Accutane For Acne Cialis Tadalafil Generique Sale On Viagra Dapoxetina Priligy Comprar Propecia For Og Efter Buy Alli In Other Country Prednisone No Scrip Acheter Du Viagra En Toute Confiance

 13. Avatar
  KennRoli 2017-05-21 06:07:42

  Derniere Lit Plus Longtemps Purchase Viagra Usa Site Fiable Pour Achat Kamagra Keflex Hallucination Tadalafil 20mg Vardenafil Information Viagra Original Pas Cher En La Seyne Cheap Viagra Overnight Levitra 20 Mg Bayer Vendita Cialis In Farmacia Order Kamagra Gel Libera Vendita Cialis Discount Finasteride Online Buy Cialis Purchase Orlistat Pills Buy Silagra In India Fast Delivery Viagra Propecia En Mujeres Amoxicillin 500mg Online Orders Cheap Generic Kamagra Viagra And On Line Prescription Viagra 50mg Sale Buy Kamagra Gel Lowest Price Viagra 100mg Canada 2014 On Line Shipped Ups Elocon Store No Physician Approval How To Order Cialis Levitra On Line Sale Interaction Amoxicillin Methocarbam How Much Is Viagra Priligy Dosage Instructions Amoxicillin And Clavulante Potassium Buy Cialis Generic Synthroid Vs Levoxyl Propecia Depression Acne Kamagra Gel Oral Levitra En Jovenes Levitra Wann Einnehmen Cialis Online No Losec 20mg Tablets Online Walmart My Alli Canada Buy Generic Viagra Generic Viagra Customer Reviews Forum Buy Cheap Propecia Online Order Zoloft Pills Adn Es La Kamagra Cialis 20mg Lilly France Zoloft Price Viagra France Pharmacie Sito Di Vendita Gravi Kamagra Buy Strattera Online Usa Vomiting And Amoxicillin Administration Of Amoxicillin Zoloft Generic Cialis Moins Chere Fedex Online Stendra In Internet Legally No Doctor Female Cialis Canadiandrug Uti Keflex 2000mg Viagra Online Cheap Levitra Acidez Viagra Online Blog Generic Kamagra Buy Can I Get Cymbalta In Mexico Priligy Auf Rezept Cialis Viagra Cialis E Depressione Viagra Generique Doctissimo Cheap Viagra 50mg Generic Levitra Professional 20mg Comprar Cialis Generico Opiniones Cost Of Kamagra Cialis 1 To 3 Day Delivery Non Generic Viagra Online Pharmacy Order Kamagra Pills Acheter Baclofen 10mg Generic Inderal Without Prescription Cialis Viagra Secure Ordering Bentyl Discount Germany Achat Cytotec Sur Internet Need To Order Cialis Viagra Free Shipping Generic Progesterone Discount Direct Free Doctor Consultation Stirling Buy Kamagra Gel Buy Xenical Uk Online Global Pharmacy Canada Tadalafil Online Dutasteride 0.5mg Enlarged Prostate Can You Take Naproxen With Prednisone Purchase Cheap Cialis Amoxicillin Storage Buy Diflucan No Prescription Fast Delivery Cheap Cialis Generic Synthroid Online No Rx Propecia Hair Growth Treatment Where To Buy Viagra Rezeptpflichtige Levitra Come Acquistare Viagra Cheap Kamagra Pills Kamagra Over The Counter Buy Cheap Doxycycline In Usa Order Cialis Online Baclofene Apnee Du Sommeil Propecia Demencia Senil Shop Cialis Online Propecia Current Dosage Viagra Cialis Und Kamagra Erfahrungsbericht Buy Kamagra Oral Jelly Propecia Clasificacion Minox Propecia 1mg Get Cheap Prozac Online Commander Viagra Generique Propecia Inghilterra Buy Kamagra Oral Jelly Cialis Para La Mujer Cytotec Diu Pharmacie En Ligne Viagra Online Blue Nolvadex En Ligne Amoxicillin Buy Cialis Tadalafil Amoxicillin Side Effect In Toddlers

 14. Avatar
  Cesplus 2017-04-13 08:26:12

  Viagra Sales In Mexico viagra online pharmacy Viagra A Los 17 Anos Sildenafil 120 Mg levitra with dapoxetine reviews Dos And Donts While Taking Amoxicillin Cash On Delivery Isotretinoin 10mg cialis online Buy Vigora 100 Mg Does Cephalexin Work On Nail Infections buy viagra Low Cost Levitra Priligy Kopen viagra Bonnisan Drops Cialis Femme Avis cialis 5mg prix en pharmacie Chanson Levitra Cialis Migliore generic cialis Buy Doxine Cialis Compra Subito cialis online Zentel Worldwide Store Propecia Bestellen viagra Side Effects Of Alli Weight Loss Pills Keflex Mayo cialis Generics4us Generique Xenical viagra Acheter Cialis Sur Internet Zithromax Picture where can i buy alli canada Cialis Levitra Comparaison Viagra Soft For Sale On The Internet online pharmacy Principio Activo Proscar Vs Propecia Ciprofloxacin 500mg To Buy viagra Buy Female Viagra Cheap Where To Buy Diclofenac Sodium prozac Prix Propecia Buy Carafate Us viagra prescription accutane 40 mg online Achat De Cialis En Ligne isotretinoin Kamagra Online Bestellen Forum Puedo Tomar Viagra Hipertension viagra Best Non Prescription Viagra Ed Trial Packs Canada cialis price Amoxicillin Joint Pain

 15. Avatar
  Kaedn 2017-03-28 19:35:03

  Bello veramente … gran bel link m20;.do3ani scegnalo i risultati di Home depot e Wall-Mart , secondo me importanti e in particolare prezzi alla produzione (se in salita allora son problemi) ! Una domanda :La fed taglier?  i tassi prima della fine del 2007 ? Il mercato comincia a dire di si , ma per conto mio l’ inflazione (Quella dai dati) non ?? sconfitta , e poi il dollaro !? cosa succeder?  !? !?By Fabio

Напиши коментар