Скритата истина! Ето за какво убиха Кадафи

1. Бензинът бе по-евтин от водата; 1 литър бензин струваше 0,14 $.

2. Новобрачните двойки получаваха подарък в размер на 64 000 $ за покупка на жилище.

3. Образованието и медицинското обслужване бяха напълно безплатни.

4. Държавата дотираше всеки член на семейство с 1 000 $ годишно.

5. Обезщетението за безработица беше 730 $.

6. Кадафи закри военните бази на НАТО.

7. Заплатата на медицинска сестра беше 1 000 $.

8. За всяко новородено се изплащаха 7 000 $.

9. За започване на собствен бизнес се предоставяше еднократна финансова помощ в размер на 20 000 $.

10. Високите данъци и налози бяха забранени.

11. БВП на човек от населението достигна 14 192 $.

12. Задграничното образование и стаж бяха за сметка на държавата.

13. За многодетните семейства бяха открити вериги от магазини със символични цени на основните хранителни продукти.

14. За продажбата на продукти с просрочени срокове на годност се налагаха високи глоби и задържане в поделенията на специализираната полиция.

15. Част от аптеките отпускаха безплатни лекарства.

16. За фалшифициране на лекарствени средства се налагаше смъртно наказание.

17. Жилищен наем не съществуваше.

18. Електроенергията за битови нужди беше безплатна.

19. Продажбата и употребата на спиртни напитки беше забранена; беше наложен «сух режим».

20. Кредитите на покупка на жилище или кола бяха безлихвени.

21. Посредническите услуги бяха забранени.

22. За покупка на автомобил държавата додаваше до 50%, а на бойците от народното опълчение – до 65%.

23. Кадафи изгони международните корпорации.

Едва при Муамар, негрите от юга на Либия придобиха човешки права.

За 40 години от неговото управление населението на Либия нарастна три пъти.

Детската смъртност спадна 9 пъти.

Продължителността на живота в страната се увеличи от 51,5 до 74,5 години.

Накрая, Кадафи взе решение Либия да излезе от световната банкова система и примерът му поискаха да последват още 12 арабски страни.

Източник: pogled.info