Само след часове обявяват новина, която може жестоко да стопи финансите ни (ОБНОВЕНА)

Само след няколко часа Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обяви окончателното си решение за цените на природния газ за първото тримесечие на 2017 г. КЕВР ще проведе брифинг, на който председателят на регулатора доц. Иван Иванов ще обяви окончателното решение.

Това се налага заради внесеното заявление на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за първото тримесечие на 2017 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. Това съобщиха от пресцентъра на КЕВР.

Официално! КЕВР реши на последното си заседание за 2016 г. цената на природния газ да се вдигне от 1 януари 2017 г. с 4.65%. Това съобщи на брифинг председателят на КЕВР Иван Иванов, цитиран от БГНЕС.

Цената е 280.20 лв. на 1000 куб. м и това се цена без акциз и ДДС. В нея не е включена цената за пренос през газопреносната мрежа и до определянето й по приетата вече от КЕВР нова методика клиентите ще заплащат за пренос 19.73 лв. на 1000 куб. м. „Булгаргаз” ще превежда тези пари за пренос на „Булгартрансгаз”.

Цената на топлото за българските потребители няма да бъде променяна от 1-ви януари 2017 г. за първото тримесечие, няма да бъде променена и цената на високоефективната еленергия, която произвеждат когенерациите. Няма да бъде променяна и добавката „задължение на обществото”, което означава, че няма промяна и за крайните потребители.

Иванов направи кратък отчет за 2016 г. в цифри и факти на ръководената от него комисия. Изброи и приетите нормативни актове през годината: в сектор „Електроенергетика” е приета методика за и критерии за оценка на инвестициите в инфраструктурни проекти за пренос на ел. енергия и природен газ. Както и наредба за изменение и допълнение на наредба № 6 от 24.02. 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи.

В сектор „Природен газ” са приети правила за балансиране на пазара на природен газ, методика за промяна на Методиката за определяне на цени на достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” и др.

За първото тримесечие на следващата година няма да има промяна на цената на топлоенергията, следим как се променя цената на петрола на световния пазар, но не може да се даде прогноза за останалия период на следващата година, отговори Иванов на въпрос.

Коментари

Напиши коментар