Община Нова Загора отново оказва подкрепа на хората в риск

С подписано на 08.08.2017 г. споразумение между Община Нова Загора и Агенция за социално подпомагане продължава изпълнението на проект „Подкрепа за независим живот в община Нова Загора, операция „Независим живот“.

Финансирането на проекта с европейски средства приключи на 17 юни, но след приемането на Постановление на Министерски съвет № 137 от 5 юли 2017г. и предприетите бързи и адекватни действия от специалистите в Общинска администрация, става възможна неговата реализация със средства от републиканския бюджет.

За периода 14 август -31 декември 2017 година в община Нова Загора ще бъдат наети 70 асистенти на пълно и непълно работно време, които ще обслужват 118 потребителя от града и малките населените места. Социалнaта услуга „Личен асистент” ще бъде предоставяна на потребители, за които вече е извършена социална оценка по правилата на операция „Независим живот“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

„Този проект е един от най-значимите за Община Нова Загора, тъй като предоставяните социални услуги са от изключителна важност за нашите съграждани с увреждания или в риск. Надяваме се да успеем да окажем на тях и на членовете на техните семейства така нужната им подкрепа”, каза кметът Николай Грозев.

Коментари

Напиши коментар