Доживяхме и тази новина за пенсиите, НОИ започва...

Националният осигурителен институт (НОИ) започва изпращането на персонални уведомителни писма до всички българи, които през 2018 г. ще навършат изискуемата от закона възраст за пенсиониране и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на ранно пенсиониране, съобщава Inews.

Предварителното уведомяване се извършва на основание промяна в Кодекса за социално осигуряване, която изисква НОИ да информира лицата, не по-късно от 6 месеца преди да навършат възрастта за пенсиониране, за условията, при които могат да се пенсионират през следващата календарна година. През 2018 г. жените придобиват право за пенсиониране при навършена възраст 61 години и 2 месеца и при наличие на 35 години и 6 месеца осигурителен стаж. За мъжете условията са да имат навършени 64 години и 1 месец и придобит 38 години и 6 месеца осигурителен стаж.

Целта на уведомяването е да бъде осигурено достатъчно време на лицата, които навършват посочената възраст през 2018 г., да се погрижат за набавяне и оформяне на всички необходими документи във връзка с излизането им в пенсия. Очаква се тази предварителна информация да осигури време и спокойствие на лицата при подготовката на документите за пенсионирането им и да облекчи пенсионното производство.

В писмото присъства и основна информация за документите, които се представят заедно със заявлението за отпускане на пенсия. НОИ напомня, че само навършването на изискуемата възраст не е достатъчно условие за придобиване право на пенсия. Необходимо е да са изпълнени и двете изисквания - за навършена възраст и за придобит изискуем осигурителен стаж.

Всяка пенсия се отпуска от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 2-месечен срок от тази дата, а ако това е направено след изтичане на 2-месечния срок - от датата на подаване на заявлението.

Националният осигурителен институт препоръчва на осигурените лица да се снабдят с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ. Такъв код те могат да получат във всяко териториално поделение на институцията.

ПИК предоставя лесен и удобен начин за ползване на редица електронни и административни услуги през интернет страницата на НОИ. Персоналният код позволява на потребителите да проследят осигурителната си история в Регистъра на осигурените лица, както и да изчислят прогнозния размер на бъдещата си пенсия.

Коментари

7 Коментари

 1. Avatar
  DavBybeavy 2017-07-20 18:59:47

  Buy Levitra De Como Y Celisborrar X cialis Real Propecia Generic

 2. Avatar
  DavBybeavy 2017-07-19 05:16:52

  Propecia Depression Additionally buy cialis Ridaq 25mg Online

 3. Avatar
  DavBybeavy 2017-07-17 12:28:31

  Ship Free Viagra Sample viagra Viagra For Less

 4. Avatar
  DavBybeavy 2017-07-15 19:20:19

  Propecia Naturelle viagra cialis Compra Viagra A Reembolso

 5. Avatar
  DavBybeavy 2017-07-14 18:37:51

  Dutasteride generic cialis Viagra Erfahrungen Kaufen

 6. Avatar
  DavBybeavy 2017-07-11 12:32:23

  Cheapest Pharmacy For Viagra viagra Prostatitis Cephalexin

 7. Avatar
  DavBybeavy 2017-07-08 21:26:04

  Ou Acheter Du Vrai Kamagra cialis online Isotretinoin 20mg for sale

Напиши коментар