Американското разузнаване направи стряскащ анализ на това, което очаква човечеството!

През следващите 5 години ще нарасне опасността от конфликти както вътре в държавите, така и между тях. Това констатира доклад на Съвета за националното разузнаване на САЩ (National Intelligence Council, NIC), цитирани от БГНЕС. 

Тази тенденция ще се развива с „безпрецедентна скорост, което ще усложни ръководството и сътрудничеството и ще промени природата на властта и това ще помени до корен глобалния ландшафт“, казва се в доклада. 

Аналитиците от разузнаването смятат, че заплахата от тероризъм ще се увеличи следващите няколко десетилетия, защото неголеми групи и отделни лица ще използват „нови технологии, идеи и отношения“. 

Авторите допускат, че неопределеността на положението на САЩ, „съсредоточения върху себе си Запад“, отслабването на механизмите за защита на човешките права и стандартите за предотвратяване на конфликти могат да подбудят Китай и Русия да отправят предизвикателство на САЩ. 

Тези противоречия „няма да надхвърлят прага на една гореща война, но те могат да доведат до значителен риск от немерни оценки“. 

Наред с това не е изключено опасността от междудържавни конфликти да нарасне „до равнище, което не е било забелязано от времето на студената война“. 

В Съвета за национално разузнаване на САЩ влизат високопоставени аналитици, които са специализирани по определени региони и проблеми.

Коментари

1 Коментари

  1. Avatar
    Az 2017-01-10 00:45:03

    Е, ама сбъркали сте заглавието:\r\nНаправи не анализ, а план. \r\nПросто описват плана си.

Напиши коментар